top of page
pies Groomer

Dogoterapeuta

W przedszkolu „Strefa Malucha” pracuję od marca 2018 roku. Od tego czasu miałam
możliwość pracy z dziećmi z różnego rodzaju diagnozami: od niepełnosprawności ruchowej, przez
afazję, zespół Aspergera, autyzm, aż po niepełnosprawność sprzężoną. Diagnozę niepełnosprawności
sprzężonej najczęściej otrzymywały dzieci niedosłyszące i/lub niedowidzące.

Dogoterapia w Naszym Przedszkolu

Praca z dziećmi niedosłyszącymi i niedowidzącymi charakteryzuje się ograniczoną
możliwością korzystania z kanałów komunikacji. U dzieci niedosłyszących mowa zazwyczaj rozwija się
wolnej, co wymaga korzystania w dużej mierze z percepcji wzrokowej, zamiast słuchowej, z
wykorzystaniem różnych metod komunikacji alternatywnej. Podobnie, u dzieci z afazją motoryczną -
czyli zaburzeniem rozwoju mowy, co ma swoje przyczyny w dysfunkcji na poziomie mózgu. Dzieci z
afazją mogą mieć ograniczone słownictwo, nie będąc w stanie wypowiedzieć niektórych lub
większości słów lub ich mowa jest na tyle niewyraźna, że występują trudności w zrozumieniu dzieci,
mimo że prezentują one intencję komunikacyjną. Metody komunikacji alternatywnej używane są w
celu wspomagania (a nie zastępowania) rozwoju mowy oraz w celu ułatwienia dziecku komunikacji z
otoczeniem oraz poprawienia jego komfortu. W przypadku niepełnosprawności ruchowych, głównym
zadaniem psychologa jest wspieranie rozwoju samooceny oraz praca nad kształtowaniem
pozytywnego obrazu siebie w celu niwelowania psychologicznych skutków niepełnosprawności.
Autyzm oraz zespół Aspergera są często opisywanie wspólnie, występują pewne objawy, które są
podobne w tych zaburzeniach, jednak dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem mogą mieć zupełnie
różne cechy. Oba te zaburzenia charakteryzują się, między innymi utrudnionym rozumieniem sytuacji
społecznych z powodu innej pracy mózgu oraz nietypowym przetwarzaniem niektórych informacji czy
bodźców na poziomie neuronowym. Jest to największym wyzwaniem dla psychologa. Dzieci z
autyzmem czy zespołem Aspergera mogą mieć trudności z rozumieniem codziennych sytuacji,
komunikatów metaforycznych, niewerbalnych, niejasnych lub niestałych czy nieprzewidywalnych
(stąd silna preferencja stałości) i z tego powodu mogą reagować w nieadekwatny lub po prostu inny
niż osoby „neurotypowe” sposób.

DOGOTERPIA

Emocje oraz rozwój społeczny to obszary, obok rozwoju poznawczego, nad którymi skupiam
się w pracy ze wszystkimi dziećmi, natomiast są to ważne obszary w szczególności w pracy z dziećmi z
autyzmem i zespołem Aspergera. Dzieciom bez dysfunkcji, czyli neurologicznie typowym, naturalnie
przychodzi rozumienie emocji, a z czasem zaczynają samoistnie rozumieć sytuacje społeczne, z
niewielką lub bez pomocy innych. Są w stanie bazować na swoich doświadczeniach. Natomiast dzieci
autystyczne potrzebują pomocy, aby się tego nauczyć.

jaktosiedzieje

Zajęcia fizjoterapeutyczne odbywają się na sali terapeutycznej w Przedszkolu „Strefa Malucha”. Jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie z użyciem jakiego sprzętu, to mogę powiedzieć, że najważniejszym sprzętem fizjoterapeuty jest jego umysł i dłonie. Nic więcej nie jest konieczne aby prowadzić efektywną terapię. Dodatkowe przyrządy i przybory w postaci piłek, woreczków, szarf, pachołków, lasek gimnastycznych czy podwieszanych huśtawek służą tylko urozmaiceniu terapii, nie są jej elementem niezbędnym.

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

bottom of page