top of page
dziecko Fizjoterapia

Pani Anna, Fizjoterapeutka

Jestem fizjoterapeutką z zamiłowania, a magistrem fizjoterapii z wykształcenia. Ukończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i specjalizuję się w fizjoterapii dziecięcej, ortopedycznej i ginekologiczno-położniczej.

Fizjoterapia w Naszym Przedszkolu

Zajęcia fizjoterapeutyczne odbywają się na sali terapeutycznej w Przedszkolu „Strefa Malucha”. W terapii wykorzystuje różnorodne metody specjalne m.in. terapię manualną, Kinesiotaping, metody neurofizjologiczne, terapię tkanek miękkich i punktów spustowych, terapię powięziową, techniki energii mięśniowej, Easy flossing, elementami metody NDT-Bobath, terapię funkcjonalną, elementy metody HANDLE i Integracji Sensomotorycznej, połączone z odpowiednim instruktażem do pracy w domu i edukacją małego pacjenta oraz rodzica. W przypadku wad postawy ciała wykorzystuję m.in. metodę FITS, która polega na badaniu, wykrywaniu i eliminowaniu mięśniowo-powięziowych restrykcji ograniczających ruch korekcyjny, stosując techniki relaksacji i mięśniowo-powięziowego uwalniania. W kolejnym etapie przeprowadza się trening kontroli sensomotorycznej, który pomaga w przywróceniu symetrycznych wzorców wzbudzania mięśni w celu kontroli funkcji ruchowych.

DIAGNOZA

Fizjoterapia dziecka to często długi i wyczerpujący proces, wymagający dużo poświęcenia ze strony rodziców jak i małego pacjenta. W czasie pierwszych kilku zajęć przeprowadza się szczegółową diagnostykę funkcjonalną na potrzeby fizjoterapii oraz analizę dokumentacji dostarczonej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wywiad z rodzicami dziecka. Wszystkie dzieci indywidualnie podlegają ocenie motoryki dużej, koordynacji ruchowej, ocenie samoobsługi i samodzielności oraz zaburzeń ze strony integracji sensorycznej. Dokładna diagnostyka pozwala na dobranie indywidualnego trybu postępowania terapeutycznego, co maksymalizuje efekty terapii.

synergiazrodzicami

Fizjoterapeuta jest to osoba, która wskazuje kierunek w którym terapia ma podążać, Bardzo ważna jest współpraca fizjoterapeuty z rodzicami dziecka , którzy również realizują ćwiczenia zadane do domu, korygują postawę ciała dziecka w codziennych czynnościach, czy uczestniczą w innych aktywnościach zleconych przez terapeutę, to przede wszystkim warunkuje nadrzędny sukces terapii. Dlatego w naszym przedszkolu prowadzimy również spotkania oraz  konsultacje indywidualne z rodzicami, aby mogli czynnie uczestniczyć w procesie terapeutycznym.

bottom of page