top of page
Dziecko u psychologa

Pani Weronika - Psycholog

            W przedszkolu „Strefa Malucha” pracuję z dziećmi posiadającymi różne dysfunkcje: od niepełnosprawności ruchowej, przez afazję, zespół Aspergera, autyzm, aż po niepełnosprawność sprzężoną. Diagnozę niepełnosprawności sprzężonej najczęściej otrzymywały dzieci niedosłyszące i/lub niedowidzące.

W naszym przedszkolu

Praca z dziećmi przede wszystkim skupia się na poprawie kanałów komunikacji. W ogólnej diagnozie mamy do czynienia z zaburzeniem rozwoju mowy, przez co dzieciaki mogą mieć ograniczone słownictwo lub ich mowa jest na tyle niewyraźna, że występują trudności w zrozumieniu dzieci, mimo że prezentują one intencję komunikacyjną.

W przypadku niepełnosprawności ruchowych natomiast, głównym zadaniem naszej pracy jest wspieranie rozwoju samooceny oraz praca nad kształtowaniem pozytywnego obrazu siebie w celu niwelowania psychologicznych skutków niepełnosprawności.

Obejrzyj Film o Zajęciach z Psychologii

METODOLOGIA

 Metody stosowane w terapii psychologicznej są zróżnicowane, dostosowane zarówno do ogólnych potrzeb dzieci jak i ich aktualnego nastroju. W swojej pracy dążę do utrzymania równowagi pomiędzy wspieraniem rozwoju i nauką różnych umiejętności a zbytnim obciążaniem dziecka. Staram się aby stosowane przeze mnie metody były bardziej zabawą niż zadaniami. W swojej pracy staram się korzystać ze zróżnicowanych metod i nie opieram się tylko na jednym modelu terapii. Oprócz interwencji behawioralnych, pracuję również technikami poznawczymi, które mają na celu zrozumienie przez dziecko powodów i skutków różnych zachowań. Poza tym często stosuję w pracy tzw. Trening Uważności. Polega on na skupieniu się na własnym ciele, poznaniu odczuć z niego płynących. Korzystam również z różnorodnych kart pracy wspomagających rozwój poznawczy dziecka (myślenie przyczynowo – skutkowe, wyobraźnia, koncentracja uwagi, spostrzegawczość itd.), rozwijam umiejętności manualne oraz motorykę małą na różne sposoby (wycinanie, lepienie z ciastoliny, piasku kinetycznego).

jaktosiedzieje

Zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym z większością dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym odbywają się zgodnie z zaleceniami i potrzebami wynikającymi ze spotkań terapeutycznych z dziećmi. Zajęcia indywidualne zazwyczaj odbywają się w sali terapeutycznej, natomiast jako psycholog często jestem obecna na salach przedszkolnych, gdzie mam możliwość wspierania wszystkich dzieci również podczas zajęć i aktywności grupowych czy zabaw swobodnych.

bottom of page