top of page
Dziecko w jodze powietrznej

Pani Monika - Oligofrenopedagog

W przedszkolu „Strefa Malucha” pracuję jako Pedagog specjalny - oligofrenopedagog, gdzie prowadzę zajęcia specjalistyczne takie jak: rewalidacja pedagogiczna oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Planowanie Indywidualne

Podczas planowania pracy z dziećmi Autystycznymi, Zespołem Aspergera, Afazją Motoryczną, Niepełnosprawnością Ruchową oraz Zespołem Downa skupiam się na opracowaniu konspektów pracy indywidualnej dla dzieci, która jest efektem wynikającej z analizy dokumentacji opracowanej przez poradnię, jak również wynikającej z bezpośredniego kontaktu z dzieckiem i jego rodzicami. Rezultaty tych działań są dla mnie wyznacznikami przy tworzeniu dokumentacji terapeutycznej min. Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego oraz programu terapii.

Obejrzyj Film o zajęciach z Oligofrenopedagogiem

oraz o Integracji Sensorycznej

PRACA Z DZIEĆMI

W swojej pracy terapeutycznej kieruję się zasadą: „Wspieraj, nie wyręczaj”. Istotna dla prawidłowego rozwoju dziecka jest jego samodzielność, czyli wykonywanie zadań bez pomocy osoby dorosłej. Podczas zajęć to dzieci same organizują sobie przestrzeń terapeutyczną wykonując małe, ale jak że istotne czynności min: otwieranie/zamykanie pudełek z przygotowanymi wcześniej przeze mnie zadaniami, porządkowanie przyborów plastycznych po skończonym ćwiczeniu, dbanie o czystość wokół siebie oraz o salę po skończonych zajęciach. Taki przebieg zajęć ma bardzo ważny wpływ na poczucie sprawczości u dziecka oraz kształtuje jego zaradność, samodzielność.

stepbystep

Ważna jest systematyczność w terapii. Zajęcia przeprowadzamy w specjalnie przygotowanej sali terapeutycznej, jak również w sali doświadczania świata, którą posiadamy. Sale terapeutyczne w Strefie Malucha stwarzają odpowiednie warunki do tego, aby pracować z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności i prowadzić dla nich zajęcia stymulujące wszystkie zmysły.

W NASZYM PRZEDSZKOLU

Podejmuję wraz z innymi specjalistami działania propagujące wiedzę na temat danych niepełnosprawności. Organizujemy warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Świadomości Autyzmu, Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych czy Światowego Dnia Zespołu Downa. Uważam, że od najmłodszych lat należy wyposażyć dzieci w odpowiednią wiedzę na temat niepełnosprawności ich rówieśników z którymi na co dzień przebywają oraz wykształcić u nich prawidłowe empatyczne postawy.

bottom of page